Het idee over een meridiaansysteem is duizenden jaren terug ontstaan vanuit een intuïtief begrip van een stroming van energie (qi)  in het lichaam. Onder invloed van het taoïsme vatte men het lichaam als innerlijk landschap op.  Dat wat je in de natuur, landschap en kosmos ziet, vind je in  het lichaam terug.
In dit landschap van het menselijk lichaam stroomt qi zoals water door rivieren en doordrenkt de twaalf organen. In het menselijk landschap zijn de meridianen de rivieren van qi. 


Waarnemingen na eeuwenlange observaties:

  • Het bestaan van spontaan pijnlijke punten tijdens de aanwezigheid van ziekte.
  • Welke reactie er ontstaat als je deze punten gebruikt.
  • Het uitbreiden van naaldsensatie over het lichaam.
  • De samenhang van punten langs een baan bij gelijke symptomen.

Werking van acupunctuurpunten op meridanen

De punten op de meridianen zijn meer dan locaties op de huid alleen. Letterlijk betekent het Chinese woord voor acupunctuurpunt: holte, grot of graf en grafkamer. Het waren plaatsen in het landschap die bij uitstek geschikt waren om een dode te begraven. Op die plaatsen was de energie van de aarde in harmonie met de qi van de Hemel en kon de energie van de dode onbelemmerd naar Hemel en Aarde overgaan. Zo kan ook op acupunctuurpunten de energie gemakkelijk in- en uittreden.
Een bekwame acupuncturist meet de punten niet met een liniaal op de huid, maar voelt ze.

Met acupunctuur kan men via de meridianen en acupunctuurpunten de functie van de organen en mogelijke disharmonieën beïnvloeden. Via de punten op de meridianen kan de stroom van vitale energie door het lichaam en daardoor ook ziekteprocessen worden beïnvloed.
Het effect van de acupunctuurbehandeling op het lichaam kan men ook vergelijken met waterbeheersing in het landschap:

Flood control & the origins of acupuncture in ancient China

by Bai Xinghua with RB Baron

The meridians of the body are seen to correspond to the rivercourses of the earth, channeling the qi and blood which nourish the tissues, just as the rivers’ waters irrigate the land. Blockages in these “energy rivers” act as dams, obstructing the flow of qi and blood and causing it to back up in connecting channels. Needling the acupuncture points removes the obstructions, curing disease by re-establishing the regular flow of qi and blood, just as dredging a river clears away sediment, preventing flooding by allowing the water to flow freely.