Yin Yang
De Chinese gedachte achter het ontstaan van de kosmos of universum is gebaseerd op het principe van dualisme. Ongeveer 400 voor Christus ontwikkelde een filosofische Chinese school vanuit deze gedachte het begin van de alom bekende Yin Yang theorie.

Deze twee complementaire tegenpolen zijn geen krachten of materie. Dit kan men zien als een manier om het functioneren van dingen in relatie tot elkaar en tot het universum te beschrijven. Zij worden gebruikt om het natuurlijke proces van verandering te verklaren. Het is ook een manier van denken om alles als een deel van een geheel te zien. Niets kan geïsoleerd worden bekeken. Alles staat in relatie tot elkaar.

            

                Yin

YinHet karakter voor Yin betekent oorspronkelijk de schaduwzijde
van een heuvel en wordt geassocieerd met: koude, rust, passiviteit, intern, neerwaarts, verminderen, aarde, maan, donker, vrouwelijk, tijger, kleur oranje, even nummers, etc.

 

                Yang


YangHet karakter voor Yang staat voor de zonkant van een heuvel en wordt geassocieerd met : hitte, activiteit, opwinding, extern, opwaarts, toename, hemel, zon, licht, kracht, mannelijk, draak, kleur azuur, oneven nummers.

 

Alle dingen hebben twee aspecten: een Yin en een Yang aspect.
Zo kan tijd in dag en nacht worden verdeeld, plaats in hemel en aarde, seizoen in actief (lente en zomer) inactief (herfst en winter) etc.

De Yin en Yang relatie

Yin en Yang bestaan door de relatie tot elkaar. Maar Yin en Yang kunnen ieder nog verder in Yin en Yang worden verdeeld. In Yin zit zowel een Yin als Yang aspect. Voorbeeld: temperatuur koude is een yin aspect, maar ijskoud is Yin in Yin ten opzichte van matig koud Yang in Yin.

Ook transformeren ze in elkaar: Na de nacht komt de dag, na activiteit komt rust, na leven komt dood. Ook vullen ze elkaar aan of controleren elkaar: Teveel aan Yang geeft een tekort aan Yin.

De Yin en Yang theorie kan ook als een verklaring worden gebruikt voor het functioneren of disfunctioneren van het menselijk lichaam. Als voorbeeld: iemand is burned-out en kan tevens niet slapen, heeft extreme hoofdpijnen voelt zich trillerig, nerveus en kan zijn gedachten niet stil zetten. De verklaring vanuit de Yin Yang theorie is dat de Yin energie zo is uitgeput dat de Yang energie gaat stijgen in het lichaam. De Yin kan de Yang niet meer beheersen/controleren. Hierdoor ontstaan veel Yang verschijnselen zoals: gedachten niet stil, veel klachten in het hoofd en trillerig (door de beweging van Yang door het lichaam naar boven).


De behandeling vanuit deze visie zou kunnen zijn: het voeden van de Yin energie, het kalmeren van de stijgende Yang en de Yang terugbrengen naar de bron.