Qi ook wel geschreven als Tae Qi of Tê Chhi betekent ontvangen of de sensatie krijgen van Qi (energie). Het begrip Chen Kan heeft meer de betekenis  van reactie op de naald.

4 typische reacties:

  • Suan - is moeilijk te beschrij­ven, maar het kan het beste omschreven worden als een diepe pijn, soms het gevoel als spierver­moeidheid.
  • Ma - een gevoel van doofheid.
  • Chang - een gevoel van zwelling of volte.
  • Chung - een gevoel van zwaarte, en soms het gevoel van warmte, dat zelfs later een oppervlakkige roodheid kan worden.

Deze reacties kunnen direct optreden, of nadat de naald een tijdje zit. Ook typisch is de uitstralende sensatie langs de meridi­aan.
Naast het gevoel van de patiënt heeft ook de acupuncturist een naaldgevoel, namelijk een gevoel van weerstand of het gevoel van bewegen van de naald alsof het gevangen of in het weef­sel wordt gezogen. In het boek Ode to the Standard of Mystery staat een vergelijking beschreven van dit gevoel met getting a bite on a fishing line.

Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van acupunctuur

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar het effect van acupunctuur. Veelal is dit onderzoek in China gedaan maar ook volgens westerse wetenschappelijke normen. Een voorbeeld is een onderzoek gedaan door de Amerikaan Bruce Pomeranz, hij heeft zijn wetenschappelijke onderzoekingen vooral gedaan met betrekking tot het pijndempende effect van acupunctuur. Hierbij werd het bewijs geleverd dat de verkla­ring vooral berust op een endorfine (lichaamseigen morfine) concentratie verhoging na acupunctuur.