Bl2_YuyaoEen acupunctuurbehandeling kan uit diverse technieken bestaan. Naast acupunctuur pas ik ook moxeren, cupping en het plaatsen van verblijfsnaalden toe.

Een acupunctuurbehandeling bestaat uit het plaatsen van hele dunne naalden in de acupunctuurpunten. Deze punten bevinden zich over het hele lichaam en variëren in diepte. Tijdens het plaatsen van de naald voelt u een minuscuul prikje als de naald de huid passeert. Op het moment dat de naald het acupunctuurpunt bereikt voelt u een klein schokje. Dit fenomeen heet het bereiken van Qi.

Moxeren en cupping

Eventueel pas ik, naast de naaldentechniek, moxeren en cupping toe. Bij moxeren verwarm ik  acupunctuurpunten en bij  cupping plaats ik glazen of bamboe cups op het huidoppervlak om een vacuüm te bereiken. Een behandeling kan afhankelijk van de complexiteit van klachten tussen de 30 tot 60 minuten in beslag nemen. Na de behandeling kunt u zich wat loom voelen, of juist heel energiek. Deze extra energie niet ver- of gebruiken maar sparen!

Een behandeling vindt meestal éénmaal per week plaats. Na 6 behandelingen evalueer ik met de patiënt wat het bereikte effect is en wat het vervolgtraject zal zijn.