Het intakegesprek neemt ongeveer 30 tot 45  minuten in beslag. In dit gesprek ga ik uitvoerig in op uw klachten. Daarbij komen ook andere onderwerpen aan de orde die (mogelijk) verband houden met uw symptomen en klachten.


  • Klachten en ziekten uit het verleden.
  • Eventuele andere klachten.
  • Reacties op bepaalde situaties.
  • Psychische, emotionele en sociale aspecten.

Vaak stel ik vragen die voor uw gevoel niets met uw klacht te maken hebben.


Al deze informatie geven mij een beeld van een eventuele disbalans tussen yin en yang, de organen, 5 transformaties (elementen), meridianen, energie, bloed etc. Dit alles is een zoektocht naar een patroon binnen uw klachten, reacties en de sociale context waarin u zich bevindt. Gezien en beoordeelt vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Na het intakegesprek volgt een aanvullend diagnostisch onderzoek vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde.