Het gebruik van deze formule is bij een tekort van Nier yin als Nier yang. Door dit tekort ontstaat het zogenaamde opstijgende vuur. Een gecompliceerd patroon van disharmonie met een complex aan klachten / symptomen die je bijvoorbeeld ziet bij de menopauze.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt de menopauze geassocieerd met een tekort in functioneren van de extra meridianen Ren Mai en Chong Mai. Samen met een afname van Nier yin, kunnen er symptomen ontstaan als menstruatieklachten, opvliegers, zweten en nervositeit. Bij de afname van Nier yang kunnen symptomen als vermoeidheid, futloosheid, depressiviteit en een toename van urineproductie ontstaan. De afname van Nier yin kan Hart vuur geven met symptomen als prikkelbaarheid, slapeloosheid en hartkloppingen.

Dit voorbeeld is moeilijk te begrijpen vanuit een westers oogpunt. Begrippen als menopauzeklachten bestaan binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde niet! Deze worden in een heel ander kader geplaatst, zoals een tekort van Nier yin en yang, opstijgend vuur van Hart en stijgende Lever yang.

Een Chinese kruidenformule zal daarom nooit kant en klaar voor een westerse bekende klacht worden gegeven, maar altijd gezien worden vanuit een traditionele Chinese visie en dan ook nog eens specifiek samengesteld voor die ene patient met een unieke eigen complex aan klachten/ symptomen/voorgeschiedenis etc.