Sinds 1 januari 2015 heb ik geen contract met zorgverzekeraars. Een bewuste keus omdat de voorwaarden en eisen die de verzekeraars stellen aan de zorgverlener mijn inziens buiten proportioneel zijn. De rekening van mijn consult kunt u declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

Wat betekent dit:
Om voor vergoeding van een fysio- of manuele therapie behandeling in aanmerking te komen moet u een restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. Deze polis zorgt ervoor dat de rekening volledig of voor een groot deel vergoed wordt.

Ik voldoe aan de eisen die ziektekostenverzekeraars stellen voor vergoeding van rekeningen via een restitutiepolis: