1. Tarieven vanaf 1 januari 2018 zijn:

  Acupunctuurconsult / behandeling                    
  € 59,00
  1e Traditionele Chinese kruidenconsult € 59,00
  Vervolg Traditionele Chinese kruidenconsult € 45,00
  Manuele therapie € 37,00 (vrijgesteld van BTW)
  Fysiotherapie € 27,00 (vrijgesteld van BTW)

 2. Aan het begin van de maand zenden wij u de rekening over de vorige maand. Deze rekening kunt u indienen bij uw verzekeraar. Deze zal, afhankelijk hoe u bent verzekerd, het volledige of een deel van de rekening aan u vergoeden. Controleer in uw polisvoorwaarden wat u vergoed krijgt. Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2018  (NVA). Acupunctuurbehandelingen gaan niet ten koste van uw eigen risico!

 3. Betalingsvoorwaarden: Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na overschrijden van de betalingstermijn zal, indien nodig, een incassobureau worden ingeschakeld.  In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening. Deze zullen maximaal 15% van de hoofdsom bedragen (bij een hoofdsom tot € 2500,00) met een minimum van € 40,00.

 4. Voor herinneringsnota’s worden € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

 5. De prijs van de Chinese kruiden is inclusief 6% BTW. Deze worden niet altijd vergoed door uw verzekeraar. De prijs is moeilijk vooraf aan te geven daar de totaalprijs van de kruidenformule afhankelijk is van de prijs van de individuele kruiden.

 6. Als behandelaar ben ik via de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Bij klachten kunt u contact opnemen met de NVA of direct met de KAB. Op mijn praktijk is een klachtenfolder voor u beschikbaar.

 7. Afspraken kunnen alleen van maandag tot en met vrijdag en minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd (zaterdag en zondag niet meegerekend, dus donderdag afzeggen voor maandag). Bij niet tijdig afzeggen of vergeten van de afspraak zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 8. De behandelingen duren 30 tot 45 minuten. U dient samen met het intakegesprek rekening te houden met maximaal 60 minuten.

 9. Acupunctuurpunten liggen over het gehele lichaam dus draag ruim zittende kleding. Wilt u voor de behandeling een eigen badlaken meenemen.

 10. Parkeren in Zoetermeer is rondom de Bijdorplaan tijdelijk tot 1 ½ uur gratis. Let op de parkeerschijf.