Er xian tang

Er xian tang is een voorbeeld van een veelgebruikte Chinese kruidenformule bij overgangsklachten. Letterlijk vertaald als decoct (=ingekookt extract) van de twee onsterfelijken.

De naam van deze formule is afgeleid van het woord xian dat onsterfelijk of hemels wezen betekent. Deze twee onsterfelijken staan voor Yin en Yang. Het woord xian komt ook voor in de naam van twee kruiden die in de formule gebruikt worden.

De formule

Beschrijving Groeiwijze Geprepareerde
Xian mao – rhizoma curculiginis orchiodis
Keizer
xian_mao2 xian_mao4
Xian ling pi – herba epimedii
Keizer

 

yin yang huo2 yin yang huo4
Ba ji tian – radix morindae offi cinalis
minister

 

ba ji2 ba ji3
Huang bai – cortex phellodendri
assistent
huang_bai3 huang bai4
Zhi mu – radix anemarrhenae asphodeloidis
assistent
zhi_mu2 zhi_mu3
Dang gui – radix angelicae sinensis
assistent
dan_gui3


De traditionele actie van deze formule is het versterken van de Nier yin,
- yang en - essentie, draineren van het vuur van de Nier en het reguleren van de extra meridianen Ren Mai en Chong Mai. (let op: met Nier wordt Nier energie bedoeld en niet het westers orgaan de nier!)


Uitleg Er xian tang

Het gebruik van deze formule is bij een tekort van Nier yin als Nier yang. Door dit tekort ontstaat het zogenaamde opstijgende vuur. Een gecompliceerd patroon van disharmonie met een complex aan klachten / symptomen die je bijvoorbeeld ziet bij de menopauze.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt de menopauze geassocieerd met een tekort in functioneren van de extra meridianen Ren Mai en Chong Mai. Samen met een afname van Nier yin, kunnen er symptomen ontstaan als menstruatieklachten, opvliegers, zweten en nervositeit. Bij de afname van Nier yang kunnen symptomen als vermoeidheid, futloosheid, depressiviteit en een toename van urineproductie ontstaan. De afname van Nier yin kan Hart vuur geven met symptomen als prikkelbaarheid, slapeloosheid en hartkloppingen.

Dit voorbeeld is moeilijk te begrijpen vanuit een westers oogpunt. Begrippen als menopauzeklachten bestaan binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde niet! Deze worden in een heel ander kader geplaatst, zoals een tekort van Nier yin en yang, opstijgend vuur van Hart en stijgende Lever yang.

Een Chinese kruidenformule zal daarom nooit kant en klaar voor een westerse bekende klacht worden gegeven, maar altijd gezien worden vanuit een traditionele Chinese visie en dan ook nog eens specifiek samengesteld voor die ene patient met een unieke eigen complex aan klachten/ symptomen/voorgeschiedenis etc.