Canonical Chinese Medicine

Canonical Chinese Medicine is een stijl van Chinese geneeskunde die via overlevering is doorgeven. Het is gebaseerd op klassieke manuscripten uit de Han dynastie (ca. 200 ad). Duizenden jaren lang was deze kennis alleen te verkrijgen via het meester-gezel systeem.

Via dr. Tian Heming (1883-1980 geboren in Jianyang in Sichuan provincie in China) is deze kennis uniek doorgegeven aan dr. Arnaud Versluys (Belgie).

Dr. Arnaud Versluys heeft als leerling van dr. Tian, na jaren dagelijks in zijn praktijk mee te lopen, deze kennis verkregen. Met toestemming van dr. Tian heeft hij het instituut ICEAM (Institute of classics in East Asian medicine) opgericht om deze kennis onder strenge voorwaarden breder te verspreiden.  

Deze unieke kans heb ik aangegrepen en deze 3 jarige theoretische en praktische opleiding gediplomeerd afgesloten (2015-2017). Hierdoor heb ik mijn kruidenkennis en het samenstellen van formules kunnen verbeteren.

Canonical Chinese Medicine

Manuscripten in de HAN dynastie

Canonical Chinese Medicine is gefundeerd op 2 geschriften in combinatie met de kruidenkennis vanuit de dr. Tian-erflijn.

- de “Shanghan Lun”*

- en de “Jingui Yaolue”** 

Beide manuscripten zijn in de Han dynastie ontstaan naar het werk van de beroemde arts Zhang Zhongjing.

Ontwikkelen polsdiagnostiek

De ICEAM-opleiding is er vooral op gericht, naast de theoretische kennis, een gespecialiseerde polsdiagnostiek te ontwikkelen.
Hiermee kan ik voor de patiënt unieke kruidenformules samenstellen en vanuit deze theorie ook acupunctuur geven.

*Shanghan Lun (verhandeling over beschadiging door koude)

**Jingui Yaolue (verhandeling over complexe ziekten)