Algemene voorwaarden

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan deze website wordt besteed, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie gepubliceerd is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid (bijvoorbeeld wegens een technische storing) om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. De informatie die u aan ons verstrekt via het reactieformulier en/of het afspraakformulier, zal alleen door ons gebruikt worden en niet verstrekt worden aan derden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties en het logo (tezamen 'merken'), zijn eigendom van Jean Jacques Bordes en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Jean Jacques Bordes, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Cookies

jjbordes.nl maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en formulieren. Dit doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren. Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt deze website geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Webstatistieken

Deze website gebruikt webstatistieken. Daarvoor gebruikt deze website het webanalysepakket Google analytics. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens gebruikt jjbordes.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.