Behandeltechnieken

Een acupunctuurbehandeling kan uit diverse technieken bestaan. Naast acupunctuur pas ik ook moxeren, cupping en het plaatsen van verblijfsnaalden toe.

Een acupunctuurbehandeling bestaat uit het plaatsen van hele dunne naalden in de acupunctuurpunten. Deze punten bevinden zich over het hele lichaam en variëren in diepte. Tijdens het plaatsen van de naald voelt u een minuscuul prikje als de naald de huid passeert. Op het moment dat de naald het acupunctuurpunt bereikt voelt u een klein schokje. Dit fenomeen heet het bereiken van Qi.


Onderwerpen


Moxeren en cupping

Eventueel pas ik, naast de naaldentechniek, moxeren en cupping toe. Bij moxeren verwarm ik  acupunctuurpunten en bij  cupping plaats ik glazen of bamboe cups op het huidoppervlak om een vacuüm te bereiken. Een behandeling kan afhankelijk van de complexiteit van klachten tussen de 30 tot 60 minuten in beslag nemen. Na de behandeling kunt u zich wat loom voelen, of juist heel energiek. Deze extra energie niet ver- of gebruiken maar sparen!

Een behandeling vindt meestal éénmaal per week plaats. Na 6 behandelingen evalueer ik met de patiënt wat het bereikte effect is en wat het vervolgtraject zal zijn.

Red Haired Girl Insence

Moxibustion of moxeren

Moxibustion of moxeren is een methode waarbij moxa wol boven een acupunctuurpunt wordt verbrand. Moxa komt van het Japanse Moe Kusa, dat verbrandend kruid betekent.

Moxa is het gedroogde, gemalen en geperste blad van de folium artemi­siae vulgaris in het chinees Ai Ye genoemd. In Nederland is dit kruid bekend als bijvoets­kruid. Verwerkt in een kruidenformule gaat de energie van het kruid naar de Milt, Lever en Nier.
De natuurlijke eigenschap van het kruid is puur Yang en kan dus de verzwakte Yang herstellen. Eigenschappen zijn: het openen van de 12 meridianen, het reguleren van Qi en Xue (bloed) en het verdrijven van kou en damp.
Een typerende Chinese uitdrukking is: Moxa zal bij verbranding alle kanalen binnendringen en de honderd ziekten verdrijven.

Methoden van moxeren

 • De directe methode of Aizhu jiufa:
  Hierbij vorm je van zeer zuivere moxa wol een kleine hoeveelheid ter grootte van een rijstkorrel. Deze plaats je direct op de met speciale zalf beschermde huid en steek je het aan. Ook wordt er als tussenstof in plaats van zalf een plakje gember of knoflook of een beetje zout gebruikt. Hierbij wordt de hitte van de moxa nog eens extra versterkt door de natuurlijke energie van de tussenstof.
 • De meer bekende indirecte methode:
  Hier wordt met een brandende moxa-rol een acupunctuurpunt of huidgebied verwarmd.
 • Moxa op naald:
  Hier zet je zeer zuivere moxa wol op een naald en steekt deze aan, zodat de energie en warmte van de moxa direct via de naald naar het acupunctuurpunt gaat.

Cupping

Cupping is een eeuwenoude techniek uit de Traditionele Chinese Geneeskunde. Hiermee creëer je een vacuüm op de huid van een patiënt.

Kopjes, gemaakt van glas, plastic of bamboe, krijgen een plaats op de huid van de patiënt en vervolgens vacuüm gezogen. Dit kan door gebruik te maken van een pomp of door de lucht in de kopjes te verwarmen. Nadat de kopjes op het lichaam zijn geplaatst zuigen deze zich aan de huid vast.

Na de behandeling zijn grote ronde blauwe plekken zichtbaar op de plek waar de kopjes hebben gestaan. Uiteraard verdwijnen deze na enkele dagen.


Qi, het acupunctuurpunt en behandeltechnieken

Qi ook wel geschreven als Tae Qi of Tê Chhi betekent ontvangen of de sensatie krijgen van Qi (energie). Het begrip Chen Kan heeft meer de betekenis van reactie op de naald.

4 typische reacties:

 • Suan - is moeilijk te beschrij­ven, maar het kan het beste omschreven worden als een diepe pijn, soms het gevoel als spierver­moeidheid.
 • Ma - een gevoel van doofheid.
 • Chang - een gevoel van zwelling of volte.
 • Chung - een gevoel van zwaarte, en soms het gevoel van warmte, dat zelfs later een oppervlakkige roodheid kan worden.

Deze reacties kunnen direct optreden, of nadat de naald een tijdje zit. Ook typisch is de uitstralende sensatie langs de meridi­aan.
Naast het gevoel van de patiënt heeft ook de acupuncturist een naaldgevoel, namelijk een gevoel van weerstand of het gevoel van bewegen van de naald alsof het gevangen of in het weef­sel wordt gezogen. In het boek Ode to the Standard of Mystery staat een vergelijking beschreven van dit gevoel met getting a bite on a fishing line.

Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van acupunctuur

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar het effect van acupunctuur. Veelal is dit onderzoek in China gedaan maar ook volgens westerse wetenschappelijke normen. Een voorbeeld is een onderzoek gedaan door de Amerikaan Bruce Pomeranz, hij heeft zijn wetenschappelijke onderzoekingen vooral gedaan met betrekking tot het pijndempende effect van acupunctuur. Hierbij werd het bewijs geleverd dat de verkla­ring vooral berust op een endorfine (lichaamseigen morfine) concentratie verhoging na acupunctuur.


Het acupunctuurpunt

Het Chinese begrip Shu of Hsüeh wordt meestal vertaald als het acupunctuurpunt. De betekenis is terug te brengen naar het begrip holte van transmissie (overdracht, doorlating) de plaats waar de Qi (energie) naar oppervlakte en diepte gaat.

De 670 acupunctuurpunten liggen op de 14 meridianen (energiebanen) en hebben elk een specifiek effect op de werking van de organen en meridianen. Daarnaast zijn er nog honderden nieuw gevonden extra punten.

Een veel gebruikte regel ten aanzien van de steekdiepte van een acupunctuurnaald is het Hemel-mens-aarde niveau, waarbij afhankelijk van de aandoening, je op hemel, mens of aarde diepte steekt.

Een voorbeeld van de betekenis en werking van één specifiek acupunctuurpunt is Baihui:

 • 20e punt van de Gouverneur meridiaan of DU-20) betekent punt van honderd ontmoetingen. Dit punt ligt precies op het topje van het hoofd waar alle yang qi van het lichaam samenkomt en daardoor honderd ziekten kan bestrijden.

Zoals bij veel acupunctuurpunten heeft dit punt meerdere namen en betekenissen:

 • Sanyangwuhui
  of drie yang vijf ontmoetingen. Wat de ontmoeting van 5 meridianen aangeeft. De Gouverneur, Blaas, Galblaas, Drievoudige verwarmer en de Levermeridiaan.
 • Niwangong
  dat ongeveer hetzelfde betekent als modderbalpaleis. Niwan (modderbal) is een begrip gebruikt in de Qigong theorie (eigen energie circulatie techniek) dat refereert aan het materiële aspect van de geest dat in de hersenen is gelokaliseerd. Hiermee wordt Baihui gezien als de locatie van de bovenste dantian of het veld van cinnaber (in de natuur voorkomende kwiksulfide, taoïstisch symbool voor elixer van eeuwig leven).
 • Tianshan
  of berg van de hemel. Het acupunctuurpunt dat het dichtst bij de hemel ligt.
 • Guimen
  of spookpoort. Met als betekenis de invloed van dit punt op psyche-emotionele klachten.

De actie van dit punt is:

 • kalmeren van wind en beteugelen van yang;
 • laat yang stijgen en hersteld bewustzijn;
 • is goed voor het hoofd en zintuigen;
 • voedt zee van merg (zenuwstelsel);
 • is goed voor de hersenen en kalmeert de geest.

Een traditionele Chinese filosofische verklaring van dit punt is:

 • Hemel, mens en aarde zijn de drie krachten Baihui echoot de hemel.
 • Xuanji echoot de mens.
 • Yongquan echoot de aard.
 • Als je Baihui opent dan kun je beter de energie van de hemel absorberen.
 • Door concentratie op Yongquan kun je de energie in de aarde laten wortelen.

Hieruit volgt het advies dat je eerst je energie concentreert op Yongquan om een betere stabiliteit te verkrijgen voordat je je hoofd opricht door energie naar Baihui te sturen. Als we teveel aan ons hoofd hebben worden we instabiel en verliezen de grip op de aarde en realiteit. Xuanji is een punt gelokaliseerd op het borstbeen en Yongquan het 1e punt van de nier meridiaan dat midden op de voetzool ligt.


Auriculo-therapie

Auriculo-therapie  of ooracupunctuur is een vorm van acupunctuur waarbij alleen het oor wordt gebruikt om ziekten te behandelen. Ook kan het ter versterking samen met een traditionele acupunctuurbehandeling worden gegeven.

Auriculo acupunctuur is een veel gebruikte therapie als antiverslavingsbehandelingen zoals bij:

 • Roken
 • Alcohol
 • Drugsgebruik
 • Hulp bij het afvallen

Meer dan 80% van de oorpunten zijn vrij recente ontdekkingen, waarvan de meeste door de Fransman Nogier vanaf 1967 worden beschreven.

Nogier ontdekte dat bij het aanraken van pathologische punten in het oor de polsslag veranderde. Hij noemde dit het vasculair autonoom signaal (VAS). Dit zag hij als signaal van het lichaam dat er in orgaanfuncties, psyche-emotioneel een disbalans zou zijn. Door deze punten te behandelen met auriculo acupunctuur heb je een directe invloed op deze functies. 

Naast het plaatsen van naalden in het oor worden ook wel eens verblijfsnaalden in het oor geplaatst. Deze minuscule naalden zijn uiteraard steriel en blijven veilig 1 tot 2 weken zitten. Doordat het lichaam steeds bewust is van de aanwezigheid van deze naalden blijft het acupunctuurpunt in het oor actief.


Japanse acupunctuur

Japanse acupunctuur onderscheidt zich van de Chinese acupunctuur vooral in zijn subtiliteit door:

 • gebruik van dunnere, anders geslepen naalden (0,18mm);
 • vooral oppervlakkig stimuleren van de acupunctuurpunten;
 • lokaliseren van de acupunctuurpunten door palpatie (tastend onderzoeken);
 • toepassen van Moxa op een speciale manier.

Kiiko Matsumoto

Vanaf de Edo periode (1602 – 1868) werd Japanse acupunctuur voornamelijk door blinden toegepast. Daardoor werd de palpatie techniek tot een buitengewoon niveau verfijnd. In de stijl van Kiiko Matsumoto is deze techniek de basis van diagnostiek en behandeling.
Kiiko Matsumoto is geïnspireerd door de blinde acupuncturist Master Nagano. Kenmerkend is haar interpretatie van reflexen die optreden bij het palperen van bepaalde acupunctuurpunten.

Voorbeeld

Je palpeert punt A en ergens anders op het lichaam veranderen andere acupunctuurpunten in spanning of pijngevoeligheid.  Via deze andere punten start de behandeling. Na het plaatsen van de naalden zoek je naar de volgende veranderingen in het energiesysteem. Dit geeft informatie over de acupunctuurpunten waar je de volgende naalden gaat plaatsen. Zo is het een constante cirkel van palperen – plaatsen van naalden – palperen enz.
De basisgedachte is dat het lichaam via de palpatie vertelt wat er therapeutisch moet gebeuren.

De moxa methode is het direct plaatsen van een stukje moxa (formaat rijstkorrel) op de huid. Deze steek je aan en vervang je voordat het vuur bijna bij de huid is.